Písomné vyhlásenia
Výsledky: 9 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, Casaca Paulo"  
Premlčané
PE 422.319v01-00 Or. EN   P6_DCL(2009)0035
Autori : André BRIE,  Paulo Casaca,  Bill Newton Dunn,  Nickolay Mladenov
81k  40k 
o zlepšení situácie v oblasti dodržiavania ľudských práv iránskych Kurdov
Dátum začatia : 23/03/2009
Platné do : 07/05/2009
Počet signatárov : 48 - 08/05/2009
Premlčané
PE 421.747v01-00 Or. EN   P6_DCL(2009)0025
Autori : Philip Bushill-Matthews,  Elisabeth Morin-Chartier,  Thomas Mann,  Luigi Cocilovo,  Paulo Casaca
80k  39k 
o dôležitosti zamestnania a práv pracovníkov v EÚ
Dátum začatia : 09/03/2009
Platné do : 07/05/2009
Počet signatárov : 146 - 08/05/2009
Premlčané
PE 408.719v01-00 Or. EN   P6_DCL(2008)0057
Autori : Alexander Nuno Pickart Alvaro,  Paulo Casaca,  Jana Hybášková,  Józef Pinior,  Helga Trüpel
85k  40k 
o naliehavej výzve členským štátom na zaradenie Hizballáhu do zoznamu teroristických organizácií v EÚ
Dátum začatia : 16/06/2008
Platné do : 23/10/2008
Počet signatárov : 78 - 23/10/2008
Premlčané
PE 397.898v01-00 Or. EN   P6_DCL(2007)0102
Autori : Catherine Stihler,  Jerzy Buzek,  Paulo Casaca,  Avril Doyle,  Gérard Onesta
82k  37k 
o boji proti chronickej obštrukčnej pľúcnej chorobe
Dátum začatia : 14/11/2007
Platné do : 28/02/2008
Počet signatárov : 183 - 21/02/2008
Premlčané
PE 379.633v01-00 Or. EN   P6_DCL(2006)0064
Autori : Robert Evans,  Paulo Casaca,  David Martin,  Sajjad Karim,  Carl Schlyter
86k  44k 
o využívaní primátov na vedecké účely
Dátum začatia : 25/09/2006
Platné do : 18/01/2007
Počet signatárov : 88 - 19/01/2007
Prijaté
PE 374.553v01-00 Or. EN   P6_DCL(2006)0038
Autori : Carl Schlyter,  Paulo Casaca,  Karl-Heinz Florenz,  Mojca Drčar Murko,  Caroline Lucas
88k  46k 
o zákaze výrobkov z tuleňov v Európskej únii
Dátum začatia : 15/05/2006
Platné do : 15/09/2006
Prijaté (dátum) : 26/09/2006
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P6_TA(2006)0369
Počet signatárov : 425 - 15/09/2006
Premlčané
PE 369.653v01-00 Or. EN   P6_DCL(2006)0006
Autori : Jana Hybášková,  Paulo Casaca,  Elizabeth Lynne,  Willy Meyer,  Mogens Camre
82k  39k 
o nedávnych popravách neplnoletých osôb iránskymi orgánmi
Dátum začatia : 01/02/2006
Platné do : 01/05/2006
Počet signatárov : 106 - 01/05/2006
Premlčané
PE 365.564 Or. EN   P6_DCL(2005)0063
Autori : Terence Wynn,  Catherine Stihler,  Neil Parish,  Paulo Casaca,  Elspeth Attwooll
81k  39k 
o výlove lososa morského neukotvenými sieťami
Dátum začatia : 24/10/2005
Platné do : 24/01/2006
Počet signatárov : 61 - 24/01/2006
Prijaté
PE 357.515v01-00 Or. EN   P6_DCL(2005)0020
Autori : Neil Parish,  Paulo Casaca,  Marios Matsakis,  Caroline Lucas,  Miguel Portas
78k  41k 
o vývozných náhradách za vývoz živého hovädzieho dobytka do tretích krajín
Dátum začatia : 11/04/2005
Platné do : 11/07/2005
Prijaté (dátum) : 07/07/2005
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P6_TA(2005)0307
Počet signatárov : 373 - 11/07/2005
Právne oznámenie