Skriftliga förklaringar
9 träff(ar) för "6:e valperioden, Casaca Paulo"  
Bortfaller
PE 422.319v01-00 Or. EN   P6_DCL(2009)0035
Författare : André BRIE,  Paulo Casaca,  Bill Newton Dunn,  Nickolay Mladenov
78k  36k 
om att förbättra de iranska kurdernas situation vad gäller mänskliga rättigheter
Ingiven : 23/03/2009
Frist : 07/05/2009
Antal undertecknare : 48 - 08/05/2009
Bortfaller
PE 421.747v01-00 Or. EN   P6_DCL(2009)0025
Författare : Philip Bushill-Matthews,  Elisabeth Morin-Chartier,  Thomas Mann,  Luigi Cocilovo,  Paulo Casaca
78k  35k 
om vikten av arbetstillfällen och arbetstagares rättigheter i EU
Ingiven : 09/03/2009
Frist : 07/05/2009
Antal undertecknare : 146 - 08/05/2009
Bortfaller
PE 408.719v01-00 Or. EN   P6_DCL(2008)0057
Författare : Alexander Nuno Pickart Alvaro,  Paulo Casaca,  Jana Hybášková,  Józef Pinior,  Helga Trüpel
83k  37k 
om uppmaning till medlemsstaterna att uppta Hizbullah på EU:s terroristlista
Ingiven : 16/06/2008
Frist : 23/10/2008
Antal undertecknare : 78 - 23/10/2008
Bortfaller
PE 397.898v01-00 Or. EN   P6_DCL(2007)0102
Författare : Catherine Stihler,  Jerzy Buzek,  Paulo Casaca,  Avril Doyle,  Gérard Onesta
83k  38k 
om bekämpning av kronisk obstruktiv lungsjukdom
Ingiven : 14/11/2007
Frist : 28/02/2008
Antal undertecknare : 183 - 21/02/2008
Bortfaller
PE 379.633v01-00 Or. EN   P6_DCL(2006)0064
Författare : Robert Evans,  Paulo Casaca,  David Martin,  Sajjad Karim,  Carl Schlyter
85k  43k 
om primater i vetenskapliga experiment
Ingiven : 25/09/2006
Frist : 18/01/2007
Antal undertecknare : 88 - 19/01/2007
Antagen
PE 374.553v01-00 Or. EN   P6_DCL(2006)0038
Författare : Carl Schlyter,  Paulo Casaca,  Karl-Heinz Florenz,  Mojca Drčar Murko,  Caroline Lucas
86k  45k 
om förbud mot sälprodukter i Europeiska unionen
Ingiven : 15/05/2006
Frist : 15/09/2006
Datum för antagande : 26/09/2006
Antagen text (med listan över undertecknare) : P6_TA(2006)0369
Antal undertecknare : 425 - 15/09/2006
Bortfaller
PE 369.653v01-00 Or. EN   P6_DCL(2006)0006
Författare : Jana Hybášková,  Paulo Casaca,  Elizabeth Lynne,  Willy Meyer,  Mogens Camre
79k  36k 
om de iranska myndigheternas avrättningar av minderåriga
Ingiven : 01/02/2006
Frist : 01/05/2006
Antal undertecknare : 106 - 01/05/2006
Bortfaller
PE 365.564 Or. EN   P6_DCL(2005)0063
Författare : Terence Wynn,  Catherine Stihler,  Neil Parish,  Paulo Casaca,  Elspeth Attwooll
84k  40k 
om drivgarnsfiske efter lax till havs
Ingiven : 24/10/2005
Frist : 24/01/2006
Antal undertecknare : 61 - 24/01/2006
Antagen
PE 357.515v01-00 Or. EN   P6_DCL(2005)0020
Författare : Neil Parish,  Paulo Casaca,  Marios Matsakis,  Caroline Lucas,  Miguel Portas
76k  35k 
om exportbidrag för levande nötkreatur till tredjeland
Ingiven : 11/04/2005
Frist : 11/07/2005
Datum för antagande : 07/07/2005
Antagen text (med listan över undertecknare) : P6_TA(2005)0307
Antal undertecknare : 373 - 11/07/2005
Rättsligt meddelande