Писмени декларации
3 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Skinner Peter"  
Приета
PE 464.670v01-00 Ор. EN   P7_DCL(2011)0022
Автори : Gay Mitchell,  Nirj Deva,  Marian Harkin,  Peter Skinner,  Angelika Werthmann
106k  49k 
относно епилепсията
Дата на внасяне : 09/05/2011
Срок : 15/09/2011
Дата на приемане : 15/09/2011
Приет текст : P7_TA(2011)0395 (списъкът на подписалите лица е достъпен чрез връзка в приетия текст)
Брой подписали : 459 - 15/09/2011
Отпаднала
PE 464.214v01-00 Ор. EN   P7_DCL(2011)0020
Автори : Peter Skinner
106k  48k 
относно благосъстоянието на пчелите в Европа
Дата на внасяне : 09/05/2011
Срок : 15/09/2011
Брой подписали : 107 - 16/09/2011
Отпаднала
PE 455.935v01-00 Ор. EN   P7_DCL(2011)0001
Автори : Jean Lambert,  Marian Harkin,  Olle Ludvigsson,  Peter Skinner,  Gabriele Zimmer
106k  48k 
относно свободен избор на начина на разплащане
Дата на внасяне : 17/01/2011
Срок : 18/04/2011
Брой подписали : 157 - 07/04/2011
Правна информация