Skriftlige erklæringer
3 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Skinner Peter"  
Vedtaget
PE 464.670v01-00 Or. EN   P7_DCL(2011)0022
Stillere : Gay Mitchell,  Nirj Deva,  Marian Harkin,  Peter Skinner,  Angelika Werthmann
99k  46k 
om epilepsi
Åbningsdato : 09/05/2011
Frist : 15/09/2011
Dato for vedtagelse : 15/09/2011
Vedtaget tekst : P7_TA(2011)0395 (listen med underskrivernes navne er tilgængelig via et link i den vedtagne tekst)
Antal underskrifter : 459 - 15/09/2011
Bortfaldet
PE 464.214v01-00 Or. EN   P7_DCL(2011)0020
Stillere : Peter Skinner
95k  42k 
om europæiske biers velfærd
Åbningsdato : 09/05/2011
Frist : 15/09/2011
Antal underskrifter : 107 - 16/09/2011
Bortfaldet
PE 455.935v01-00 Or. EN   P7_DCL(2011)0001
Stillere : Jean Lambert,  Marian Harkin,  Olle Ludvigsson,  Peter Skinner,  Gabriele Zimmer
96k  42k 
om frit valg af betalingsmidler
Åbningsdato : 17/01/2011
Frist : 18/04/2011
Antal underskrifter : 157 - 07/04/2011
Juridisk meddelelse