Kirjalikud deklaratsioonid
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Skinner Peter" kohta leiti 3 vaste(t)  
Vastu võetud
PE 464.670v01-00 Või EN   P7_DCL(2011)0022
Autorid : Gay Mitchell,  Nirj Deva,  Marian Harkin,  Peter Skinner,  Angelika Werthmann
96k  45k 
Epilepsia
Algatatud : 09/05/2011
Tähtaeg : 15/09/2011
Vastu võetud (kuupäev) : 15/09/2011
Vastu võetud tekst : P7_TA(2011)0395 (allakirjutanute nimekiri on kättesaadav vastuvõetud tekstis sisalduva viida kaudu)
Allakirjutanute arv : 459 - 15/09/2011
Kehtivuse kaotanud
PE 464.214v01-00 Või EN   P7_DCL(2011)0020
Autorid : Peter Skinner
94k  45k 
Euroopa mesilaste heaolu
Algatatud : 09/05/2011
Tähtaeg : 15/09/2011
Allakirjutanute arv : 107 - 16/09/2011
Kehtivuse kaotanud
PE 455.935v01-00 Või EN   P7_DCL(2011)0001
Autorid : Jean Lambert,  Marian Harkin,  Olle Ludvigsson,  Peter Skinner,  Gabriele Zimmer
96k  45k 
Maksevahendite vaba valik
Algatatud : 17/01/2011
Tähtaeg : 18/04/2011
Allakirjutanute arv : 157 - 07/04/2011
Õigusalane teave