Rašytinės deklaracijos
Rezultatas (-ai) "3" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Skinner Peter"  
Priimta
PE 464.670v01-00 Arba EN   P7_DCL(2011)0022
Autoriai : Gay Mitchell,  Nirj Deva,  Marian Harkin,  Peter Skinner,  Angelika Werthmann
101k  48k 
dėl epilepsijos
Pateikimo data : 09/05/2011
Galioja iki : 15/09/2011
Priimta (data) : 15/09/2011
Priimtas tekstas : P7_TA(2011)0395 (priimtame tekste yra nuoroda į pasirašiusiųjų sąrašą)
Pasirašiusiųjų skaičius : 459 - 15/09/2011
Nebegalioja
PE 464.214v01-00 Arba EN   P7_DCL(2011)0020
Autoriai : Peter Skinner
100k  46k 
dėl bičių gerovės Europoje
Pateikimo data : 09/05/2011
Galioja iki : 15/09/2011
Pasirašiusiųjų skaičius : 107 - 16/09/2011
Nebegalioja
PE 455.935v01-00 Arba EN   P7_DCL(2011)0001
Autoriai : Jean Lambert,  Marian Harkin,  Olle Ludvigsson,  Peter Skinner,  Gabriele Zimmer
100k  49k 
dėl galimybės laisvai pasirinkti mokėjimo priemonę
Pateikimo data : 17/01/2011
Galioja iki : 18/04/2011
Pasirašiusiųjų skaičius : 157 - 07/04/2011
Teisinis pranešimas