Rakstiskas deklarācijas
Meklēšanas rezultāti: 3 ar "7. parlamentārais sasaukums, Skinner Peter"  
Pieņemts
PE 464.670v01-00 Oriģinālvaloda EN   P7_DCL(2011)0022
Autori : Gay Mitchell,  Nirj Deva,  Marian Harkin,  Peter Skinner,  Angelika Werthmann
102k  48k 
par epilepsiju
Sākuma datums : 09/05/2011
Zaudē spēku : 15/09/2011
Pieņemts (datums) : 15/09/2011
Pieņemtais teksts : P7_TA(2011)0395 (parakstītāju saraksts ir pieejams, izmantojot saiti pieņemtajā tekstā)
Parakstītāju skaits : 459 - 15/09/2011
Zaudējis spēku
PE 464.214v01-00 Oriģinālvaloda EN   P7_DCL(2011)0020
Autori : Peter Skinner
99k  48k 
par Eiropas bišu labturību
Sākuma datums : 09/05/2011
Zaudē spēku : 15/09/2011
Parakstītāju skaits : 107 - 16/09/2011
Zaudējis spēku
PE 455.935v01-00 Oriģinālvaloda EN   P7_DCL(2011)0001
Autori : Jean Lambert,  Marian Harkin,  Olle Ludvigsson,  Peter Skinner,  Gabriele Zimmer
101k  48k 
par maksāšanas līdzekļu brīvu izvēli
Sākuma datums : 17/01/2011
Zaudē spēku : 18/04/2011
Parakstītāju skaits : 157 - 07/04/2011
Juridisks paziņojums