Dikjarazzjonijiet bil‑miktub
3 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Skinner Peter"  
Adottata
PE 464.670v01-00 Or. EN   P7_DCL(2011)0022
Awturi : Gay Mitchell,  Nirj Deva,  Marian Harkin,  Peter Skinner,  Angelika Werthmann
106k  48k 
dwar l-epilessija
Data tal-ftuħ : 09/05/2011
Data ta’ għeluq : 15/09/2011
Adottata (data) : 15/09/2011
Test adottat : P7_TA(2011)0395 (il-lista ta' firmatarji hija aċċessibbli permezz ta' link fit-test adottat)
Numru ta’ firmatarji : 459 - 15/09/2011
Waqgħet
PE 464.214v01-00 Or. EN   P7_DCL(2011)0020
Awturi : Peter Skinner
103k  47k 
dwar il-benesseri tan-naħal fl-Ewropa
Data tal-ftuħ : 09/05/2011
Data ta’ għeluq : 15/09/2011
Numru ta’ firmatarji : 107 - 16/09/2011
Waqgħet
PE 455.935v01-00 Or. EN   P7_DCL(2011)0001
Awturi : Jean Lambert,  Marian Harkin,  Olle Ludvigsson,  Peter Skinner,  Gabriele Zimmer
106k  48k 
dwar l-għażla ħielsa ta' mezzi tal-pagament
Data tal-ftuħ : 17/01/2011
Data ta’ għeluq : 18/04/2011
Numru ta’ firmatarji : 157 - 07/04/2011
Avviż legali