Schriftelijke verklaringen
3 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Skinner Peter"  
Aangenomen
PE 464.670v01-00 Or. EN   P7_DCL(2011)0022
Indieners : Gay Mitchell,  Nirj Deva,  Marian Harkin,  Peter Skinner,  Angelika Werthmann
101k  45k 
inzake epilepsie
Datum bekendmaking : 09/05/2011
Vervaldatum : 15/09/2011
Datum van aanneming : 15/09/2011
Aangenomen tekst : P7_TA(2011)0395 (de lijst van ondertekenaars is toegankelijk via een link in de aangenomen tekst)
Aantal ondertekenaars : 459 - 15/09/2011
Vervallen
PE 464.214v01-00 Or. EN   P7_DCL(2011)0020
Indieners : Peter Skinner
98k  44k 
over het welzijn van bijen in Europa
Datum bekendmaking : 09/05/2011
Vervaldatum : 15/09/2011
Aantal ondertekenaars : 107 - 16/09/2011
Vervallen
PE 455.935v01-00 Or. EN   P7_DCL(2011)0001
Indieners : Jean Lambert,  Marian Harkin,  Olle Ludvigsson,  Peter Skinner,  Gabriele Zimmer
100k  45k 
over de vrije keuze van betaalmiddelen
Datum bekendmaking : 17/01/2011
Vervaldatum : 18/04/2011
Aantal ondertekenaars : 157 - 07/04/2011
Juridische mededeling