Pisemne deklaracje
Znaleziono 3 wynik(-i) dla "7 kadencja, Skinner Peter"  
Przyjęta
PE 464.670v01-00 Język oryginału EN   P7_DCL(2011)0022
Autorzy : Gay Mitchell,  Nirj Deva,  Marian Harkin,  Peter Skinner,  Angelika Werthmann
106k  49k 
w sprawie padaczki
Data otwarcia : 09/05/2011
Termin : 15/09/2011
Przyjęto : 15/09/2011
Tekst przyjęty : P7_TA(2011)0395 (lista sygnatariuszy jest dostępna poprzez link w tekście przyjętym)
Liczba sygnatariuszy : 459 - 15/09/2011
Wygasła
PE 464.214v01-00 Język oryginału EN   P7_DCL(2011)0020
Autorzy : Peter Skinner
104k  48k 
w sprawie dobrostanu pszczół w Europie
Data otwarcia : 09/05/2011
Termin : 15/09/2011
Liczba sygnatariuszy : 107 - 16/09/2011
Wygasła
PE 455.935v01-00 Język oryginału EN   P7_DCL(2011)0001
Autorzy : Jean Lambert,  Marian Harkin,  Olle Ludvigsson,  Peter Skinner,  Gabriele Zimmer
104k  48k 
w sprawie swobody wyboru środka płatności
Data otwarcia : 17/01/2011
Termin : 18/04/2011
Liczba sygnatariuszy : 157 - 07/04/2011
Informacja prawna