Písomné vyhlásenia
Výsledky: 3 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Skinner Peter"  
Prijaté
PE 464.670v01-00 Or. EN   P7_DCL(2011)0022
Autori : Gay Mitchell,  Nirj Deva,  Marian Harkin,  Peter Skinner,  Angelika Werthmann
103k  48k 
o epilepsii
Dátum začatia : 09/05/2011
Platné do : 15/09/2011
Prijaté (dátum) : 15/09/2011
Prijatý text : P7_TA(2011)0395 (zoznam podpísaných poslancov je prístupný cez odkaz v prijatom texte)
Počet signatárov : 459 - 15/09/2011
Premlčané
PE 464.214v01-00 Or. EN   P7_DCL(2011)0020
Autori : Peter Skinner
103k  46k 
o dobrých životných podmienkach včiel v Európe
Dátum začatia : 09/05/2011
Platné do : 15/09/2011
Počet signatárov : 107 - 16/09/2011
Premlčané
PE 455.935v01-00 Or. EN   P7_DCL(2011)0001
Autori : Jean Lambert,  Marian Harkin,  Olle Ludvigsson,  Peter Skinner,  Gabriele Zimmer
103k  48k 
k slobodnému výberu spôsobu platby
Dátum začatia : 17/01/2011
Platné do : 18/04/2011
Počet signatárov : 157 - 07/04/2011
Právne oznámenie