Skriftliga förklaringar
3 träff(ar) för "7:e valperioden, Skinner Peter"  
Antagen
PE 464.670v01-00 Or. EN   P7_DCL(2011)0022
Författare : Gay Mitchell,  Nirj Deva,  Marian Harkin,  Peter Skinner,  Angelika Werthmann
100k  46k 
om epilepsi
Ingiven : 09/05/2011
Frist : 15/09/2011
Datum för antagande : 15/09/2011
Antagen text : P7_TA(2011)0395 (förteckningen över undertecknare är tillgänglig via en länk i den antagna texten)
Antal undertecknare : 459 - 15/09/2011
Bortfaller
PE 464.214v01-00 Or. EN   P7_DCL(2011)0020
Författare : Peter Skinner
97k  45k 
om skydd av bin i EU
Ingiven : 09/05/2011
Frist : 15/09/2011
Antal undertecknare : 107 - 16/09/2011
Bortfaller
PE 455.935v01-00 Or. EN   P7_DCL(2011)0001
Författare : Jean Lambert,  Marian Harkin,  Olle Ludvigsson,  Peter Skinner,  Gabriele Zimmer
99k  46k 
om valfrihet i fråga om betalningssätt
Ingiven : 17/01/2011
Frist : 18/04/2011
Antal undertecknare : 157 - 07/04/2011
Rättsligt meddelande