Писмени декларации
1 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Arif Kader"  
Отпаднала
PE 439.672v01-00 Ор. FR   P7_DCL(2010)0015
Автори : Véronique De Keyser,  Kader Arif,  Alejandro Cercas,  Stephen Hughes,  Stavros Lambrinidis
110k  49k 
относно признаването на професиите, свързани със службите за спешно реагиране, за рискови и въвеждането на европейски статут в тази област
Дата на внасяне : 24/03/2010
Срок : 08/07/2010
Брой подписали : 160 - 08/07/2010
Правна информация