Písemná prohlášení
1 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Arif Kader"  
Nevzato v potaz
PE 439.672v01-00 Or. FR   P7_DCL(2010)0015
Autoři : Véronique De Keyser,  Kader Arif,  Alejandro Cercas,  Stephen Hughes,  Stavros Lambrinidis
104k  48k 
o uznávání záchranářských profesí jako rizikových profesí a zavedení evropského statutu
Datum zahájení : 24/03/2010
Platné do : 08/07/2010
Počet signatářů : 160 - 08/07/2010
Právní upozornění