Γραπτές δηλώσεις
1 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Arif Kader"  
Άκυρη
PE 439.672v01-00 Or. FR   P7_DCL(2010)0015
Συντάκτες : Véronique De Keyser,  Kader Arif,  Alejandro Cercas,  Stephen Hughes,  Σταύρος Λαμπρινίδης
103k  50k 
σχετικά με την αναγνώριση της εργασίας σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ως απασχόλησης αυξημένης επικινδυνότητας
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 24/03/2010
Λήξη προθεσμίας : 08/07/2010
Αριθμός υπογραφόντων : 160 - 08/07/2010
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου