Kirjalikud deklaratsioonid
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Arif Kader" kohta leiti 1 vaste(t)  
Kehtivuse kaotanud
PE 439.672v01-00 Või FR   P7_DCL(2010)0015
Autorid : Véronique De Keyser,  Kader Arif,  Alejandro Cercas,  Stephen Hughes,  Stavros Lambrinidis
97k  47k 
Päästeteenistuse valdkonna ametite tunnustamine ohtlike ametitena ja Euroopa statuudi kasutusele võtmine
Algatatud : 24/03/2010
Tähtaeg : 08/07/2010
Allakirjutanute arv : 160 - 08/07/2010
Õigusalane teave