Rašytinės deklaracijos
Rezultatas (-ai) "1" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Arif Kader"  
Nebegalioja
PE 439.672v01-00 Arba FR   P7_DCL(2010)0015
Autoriai : Véronique De Keyser,  Kader Arif,  Alejandro Cercas,  Stephen Hughes,  Stavros Lambrinidis
104k  49k 
dėl gelbėtojų profesijų pripažinimo rizikingomis profesijomis ir jų Europos statuto sukūrimo
Pateikimo data : 24/03/2010
Galioja iki : 08/07/2010
Pasirašiusiųjų skaičius : 160 - 08/07/2010
Teisinis pranešimas