Rakstiskas deklarācijas
Meklēšanas rezultāti: 1 ar "7. parlamentārais sasaukums, Arif Kader"  
Zaudējis spēku
PE 439.672v01-00 Oriģinālvaloda FR   P7_DCL(2010)0015
Autori : Véronique De Keyser,  Kader Arif,  Alejandro Cercas,  Stephen Hughes,  Stavros Lambrinidis
103k  49k 
par glābšanas dienestu darba atzīšanu par augsta riska darbu un Eiropas statūtu ieviešanu
Sākuma datums : 24/03/2010
Zaudē spēku : 08/07/2010
Parakstītāju skaits : 160 - 08/07/2010
Juridisks paziņojums