Schriftelijke verklaringen
1 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Arif Kader"  
Vervallen
PE 439.672v01-00 Or. FR   P7_DCL(2010)0015
Indieners : Véronique De Keyser,  Kader Arif,  Alejandro Cercas,  Stephen Hughes,  Stavros Lambrinidis
102k  46k 
over de erkenning van de hulpverleningsberoepen als risicoberoepen en de invoering van een Europees statuut
Datum bekendmaking : 24/03/2010
Vervaldatum : 08/07/2010
Aantal ondertekenaars : 160 - 08/07/2010
Juridische mededeling