Pisemne deklaracje
Znaleziono 1 wynik(-i) dla "7 kadencja, Arif Kader"  
Wygasła
PE 439.672v01-00 Język oryginału FR   P7_DCL(2010)0015
Autorzy : Véronique De Keyser,  Kader Arif,  Alejandro Cercas,  Stephen Hughes,  Stavros Lambrinidis
107k  50k 
w sprawie uznania zawodów ratownictwa za zawody niebezpieczne i w sprawie wprowadzenia statutu europejskiego
Data otwarcia : 24/03/2010
Termin : 08/07/2010
Liczba sygnatariuszy : 160 - 08/07/2010
Informacja prawna