Declaraţii scrise
1 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, Arif Kader"  
Caducă
PE 439.672v01-00 Or. FR   P7_DCL(2010)0015
Autori : Véronique De Keyser,  Kader Arif,  Alejandro Cercas,  Stephen Hughes,  Stavros Lambrinidis
99k  49k 
privind recunoașterea profesiilor din serviciile de urgență ca profesii periculoase și instituirea unui statut la nivel european
Data deschiderii : 24/03/2010
Data limită : 08/07/2010
Numărul de semnatari : 160 - 08/07/2010
Notă juridică