Písomné vyhlásenia
Výsledky: 1 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Arif Kader"  
Premlčané
PE 439.672v01-00 Or. FR   P7_DCL(2010)0015
Autori : Véronique De Keyser,  Kader Arif,  Alejandro Cercas,  Stephen Hughes,  Stavros Lambrinidis
105k  48k 
o uznaní záchranných služieb za rizikové povolanie a o zavedení európskeho štatútu pre toto povolanie
Dátum začatia : 24/03/2010
Platné do : 08/07/2010
Počet signatárov : 160 - 08/07/2010
Právne oznámenie