Skriftliga förklaringar
1 träff(ar) för "7:e valperioden, Arif Kader"  
Bortfaller
PE 439.672v01-00 Or. FR   P7_DCL(2010)0015
Författare : Véronique De Keyser,  Kader Arif,  Alejandro Cercas,  Stephen Hughes,  Stavros Lambrinidis
101k  45k 
om att erkänna räddningstjänstyrken som riskfyllda och upprätta en europeisk stadga
Ingiven : 24/03/2010
Frist : 08/07/2010
Antal undertecknare : 160 - 08/07/2010
Rättsligt meddelande