Kirjalikud deklaratsioonid
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Lambsdorff Alexander Graf" kohta leiti 2 vaste(t)  
Kehtivuse kaotanud
PE 461.749v01-00 Või EN   P7_DCL(2011)0013
Autorid : Johannes Cornelis van Baalen,  Tanja Fajon,  Carl Haglund,  Alexander Graf Lambsdorff,  Krzysztof Lisek
97k  43k 
Talibani tegevusest lähtuv oht Pakistanis
Algatatud : 2011-03-23
Tähtaeg : 2011-06-23
Allakirjutanute arv : 44 - 2011-06-23
Kehtivuse kaotanud
PE 439.048v01-00 Või EN   P7_DCL(2010)0007
Autorid : Richard Howitt,  Bogusław Sonik,  Alexander Graf Lambsdorff,  Marek Siwiec,  Dennis de Jong
100k  46k 
Holokausti eest vastutuse võtmine
Algatatud : 2010-02-08
Tähtaeg : 2010-05-20
Allakirjutanute arv : 120 - 2010-05-20
Õigusalane teave