Písomné vyhlásenia
Výsledky: 2 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Lambsdorff Alexander Graf"  
Premlčané
PE 461.749v01-00 Or. EN   P7_DCL(2011)0013
Autori : Johannes Cornelis van Baalen,  Tanja Fajon,  Carl Haglund,  Alexander Graf Lambsdorff,  Krzysztof Lisek
107k  49k 
o nebezpečenstve prítomnosti Talibanu v Pakistane
Dátum začatia : 2011-03-23
Platné do : 2011-06-23
Počet signatárov : 44 - 2011-06-23
Premlčané
PE 439.048v01-00 Or. EN   P7_DCL(2010)0007
Autori : Richard Howitt,  Bogusław Sonik,  Alexander Graf Lambsdorff,  Marek Siwiec,  Dennis de Jong
107k  48k 
o prijatí zodpovednosti za holokaust
Dátum začatia : 2010-02-08
Platné do : 2010-05-20
Počet signatárov : 120 - 2010-05-20
Právne oznámenie