Skriftliga förklaringar
2 träff(ar) för "7:e valperioden, Lambsdorff Alexander Graf"  
Bortfaller
PE 461.749v01-00 Or. EN   P7_DCL(2011)0013
Författare : Johannes Cornelis van Baalen,  Tanja Fajon,  Carl Haglund,  Alexander Graf Lambsdorff,  Krzysztof Lisek
104k  45k 
om faran med talibanernas närvaro i Pakistan
Ingiven : 2011-03-23
Frist : 2011-06-23
Antal undertecknare : 44 - 2011-06-23
Bortfaller
PE 439.048v01-00 Or. EN   P7_DCL(2010)0007
Författare : Richard Howitt,  Bogusław Sonik,  Alexander Graf Lambsdorff,  Marek Siwiec,  Dennis de Jong
103k  47k 
om att acceptera ansvaret för Förintelsen
Ingiven : 2010-02-08
Frist : 2010-05-20
Antal undertecknare : 120 - 2010-05-20
Rättsligt meddelande