Kirjalikud deklaratsioonid
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Roithová Zuzana" kohta leiti 5 vaste(t)  
Kehtivuse kaotanud
PE 520.843v01-00 Või EN   P7_DCL(2013)0017
Autorid : Monika Beňová,  Vladimír Maňka,  Richard Falbr,  Libor Rouček,  Claude Moraes,  Thijs Berman,  Eduard Kukan,  Zuzana Roithová,  Jiří Maštálka,  Sergej Kozlík,  Bart Staes
84k  48k 
Finantsteenuste tarbijate kaitse liigkasuvõtmise eest
Algatatud : 07/10/2013
Tähtaeg : 07/01/2014
Allakirjutanute arv : 78 - 08/01/2014
Kehtivuse kaotanud
PE 486.818v01-00 Või EN   P7_DCL(2012)0018
Autorid : Antonio López-Istúriz White,  Alexander Nuno Pickart Alvaro,  Edit Herczog,  Zuzana Roithová
99k  55k 
Tšehhoslovakkia ja Tšehhi Vabariigi endise presidendi ning inimõiguste kaitsja Václav Haveli tunnustamine ja mälestamine
Algatatud : 17/04/2012
Tähtaeg : 17/07/2012
Allakirjutanute arv : 141 - 05/07/2012
Kehtivuse kaotanud
PE 460.331v01-00 Või EN   P7_DCL(2011)0008
Autorid : Ioan ENCIU,  Lena Kolarska-Bobińska,  Antonyia Parvanova,  Zuzana Roithová,  Kyriacos Triantaphyllides
99k  45k 
Vastastikkuse põhimõtte rakendamine viisavabastuse suhtes Kanada ja Ameerika Ühendriikidega
Algatatud : 07/03/2011
Tähtaeg : 09/06/2011
Allakirjutanute arv : 144 - 09/06/2011
Vastu võetud
PE 452.961v01-00 Või EN   P7_DCL(2010)0089
Autorid : Zuzana Roithová,  Alexander Nuno Pickart Alvaro,  Stavros Lambrinidis,  Miroslav Ouzký,  Manfred Weber
100k  47k 
Vastastikkuse põhimõtte taastamine viisarežiimis - solidaarsus Tšehhi kodanikega, kes on Kanada ühepoolse viisanõude tõttu ebavõrdses olukorras
Algatatud : 10/11/2010
Tähtaeg : 10/03/2011
Vastu võetud (kuupäev) : 08/03/2011
Vastu võetud tekst : P7_TA(2011)0087 (allakirjutanute nimekiri on kättesaadav vastuvõetud tekstis sisalduva viida kaudu)
Allakirjutanute arv : 375 - 07/03/2011
Vastu võetud
PE 439.564v01-00 Või EN   P7_DCL(2010)0012
Autorid : Françoise Castex,  Zuzana Roithová,  Alexander Nuno Pickart Alvaro,  Stavros Lambrinidis
97k  46k 
Võltsimisvastast võitlust käsitleva kaubanduslepinguga seotud läbipaistva menetluse puudumine ning lepingu võimalik taunitav sisu
Algatatud : 08/03/2010
Tähtaeg : 09/09/2010
Vastu võetud (kuupäev) : 09/09/2010
Vastu võetud tekst : P7_TA(2010)0317 (allakirjutanute nimekiri on kättesaadav vastuvõetud tekstis sisalduva viida kaudu)
Allakirjutanute arv : 393 - 09/09/2010
Õigusalane teave