Kirjalliset kannanotot
5 osumaa haulle "7. vaalikausi, Roithová Zuzana"  
Rauennut
PE 520.843v01-00 Or. EN   P7_DCL(2013)0017
Esittäjät : Monika Beňová,  Vladimír Maňka,  Richard Falbr,  Libor Rouček,  Claude Moraes,  Thijs Berman,  Eduard Kukan,  Zuzana Roithová,  Jiří Maštálka,  Sergej Kozlík,  Bart Staes
82k  49k 
rahoituspalveluasiakkaiden suojeluun koronkiskontatoimilta
Jättämispäivä : 07/10/2013
Raukeamispäivä : 07/01/2014
Allekirjoittajien lukumäärä : 78 - 08/01/2014
Rauennut
PE 486.818v01-00 Or. EN   P7_DCL(2012)0018
Esittäjät : Antonio López-Istúriz White,  Alexander Nuno Pickart Alvaro,  Edit Herczog,  Zuzana Roithová
99k  45k 
entisen Tšekkoslovakian ja Tšekin tasavallan presidentin ja ihmisoikeuksien puolustajan Václav Havelin muiston tukemiseksi ja tunnustamiseksi
Jättämispäivä : 17/04/2012
Raukeamispäivä : 17/07/2012
Allekirjoittajien lukumäärä : 141 - 05/07/2012
Rauennut
PE 460.331v01-00 Or. EN   P7_DCL(2011)0008
Esittäjät : Ioan ENCIU,  Lena Kolarska-Bobińska,  Antonyia Parvanova,  Zuzana Roithová,  Kyriacos Triantaphyllides
99k  45k 
vastavuoroisuusperiaatteen soveltamiseen Kanadan ja Yhdysvaltojen kansalaisten viisumivapauteen
Jättämispäivä : 07/03/2011
Raukeamispäivä : 09/06/2011
Allekirjoittajien lukumäärä : 144 - 09/06/2011
Hyväksytty
PE 452.961v01-00 Or. EN   P7_DCL(2010)0089
Esittäjät : Zuzana Roithová,  Alexander Nuno Pickart Alvaro,  Stavros Lambrinidis,  Miroslav Ouzký,  Manfred Weber
100k  46k 
vastavuoroisen viisumijärjestelmän palauttamiseen – Tšekin kansalaisten eriarvoista asemaa koskeva solidaarisuus Kanadan otettua viisumit yksipuolisesti käyttöön
Jättämispäivä : 10/11/2010
Raukeamispäivä : 10/03/2011
Hyväksymispäivä : 08/03/2011
Hyväksytty teksti : P7_TA(2011)0087 (allekirjoittaneiden nimet ovat nähtävissä hyväksytyssä tekstissä olevan linkin kautta)
Allekirjoittajien lukumäärä : 375 - 07/03/2011
Hyväksytty
PE 439.564v01-00 Or. EN   P7_DCL(2010)0012
Esittäjät : Françoise Castex,  Zuzana Roithová,  Alexander Nuno Pickart Alvaro,  Stavros Lambrinidis
96k  46k 
väärentämisenvastaista kauppasopimusta (ACTA) koskevan menettelyn avoimuuden puutteesta ja sopimuksen mahdollisesti kyseenalaisesta sisällöstä
Jättämispäivä : 08/03/2010
Raukeamispäivä : 09/09/2010
Hyväksymispäivä : 09/09/2010
Hyväksytty teksti : P7_TA(2010)0317 (allekirjoittaneiden nimet ovat nähtävissä hyväksytyssä tekstissä olevan linkin kautta)
Allekirjoittajien lukumäärä : 393 - 09/09/2010
Oikeudellinen huomautus