Rakstiskas deklarācijas
Meklēšanas rezultāti: 5 ar "7. parlamentārais sasaukums, Roithová Zuzana"  
Zaudējis spēku
PE 520.843v01-00 Oriģinālvaloda EN   P7_DCL(2013)0017
Autori : Monika Beňová,  Vladimír Maňka,  Richard Falbr,  Libor Rouček,  Claude Moraes,  Thijs Berman,  Eduard Kukan,  Zuzana Roithová,  Jiří Maštálka,  Sergej Kozlík,  Bart Staes
87k  49k 
par finanšu pakalpojumu ņēmēju aizsardzību pret augļošanas praksi
Sākuma datums : 07/10/2013
Zaudē spēku : 07/01/2014
Parakstītāju skaits : 78 - 08/01/2014
Zaudējis spēku
PE 486.818v01-00 Oriģinālvaloda EN   P7_DCL(2012)0018
Autori : Antonio López-Istúriz White,  Alexander Nuno Pickart Alvaro,  Edit Herczog,  Zuzana Roithová
103k  48k 
pieminot un godinot Vaclavu Havelu, bijušo Čehoslovākijas un Čehijas Republikas valsts prezidentu un cilvēktiesību aizstāvi
Sākuma datums : 17/04/2012
Zaudē spēku : 17/07/2012
Parakstītāju skaits : 141 - 05/07/2012
Zaudējis spēku
PE 460.331v01-00 Oriģinālvaloda EN   P7_DCL(2011)0008
Autori : Ioan ENCIU,  Lena Kolarska-Bobińska,  Antonyia Parvanova,  Zuzana Roithová,  Kyriacos Triantaphyllides
103k  48k 
par savstarpīguma principa īstenošanu vīzu režīma atcelšanā attiecībā uz Kanādu un Amerikas Savienotajām Valstīm
Sākuma datums : 07/03/2011
Zaudē spēku : 09/06/2011
Parakstītāju skaits : 144 - 09/06/2011
Pieņemts
PE 452.961v01-00 Oriģinālvaloda EN   P7_DCL(2010)0089
Autori : Zuzana Roithová,  Alexander Nuno Pickart Alvaro,  Stavros Lambrinidis,  Miroslav Ouzký,  Manfred Weber
104k  49k 
par savstarpīga vīzu režīma atjaunošanu — solidaritāte ar Čehijas pilsoņiem saistībā ar viņu nevienlīdzīgo statusu pēc Kanādas vienpusīgi ieviestā vīzu režīma
Sākuma datums : 10/11/2010
Zaudē spēku : 10/03/2011
Pieņemts (datums) : 08/03/2011
Pieņemtais teksts : P7_TA(2011)0087 (parakstītāju saraksts ir pieejams, izmantojot saiti pieņemtajā tekstā)
Parakstītāju skaits : 375 - 07/03/2011
Pieņemts
PE 439.564v01-00 Oriģinālvaloda EN   P7_DCL(2010)0012
Autori : Françoise Castex,  Zuzana Roithová,  Alexander Nuno Pickart Alvaro,  Stavros Lambrinidis
102k  48k 
par pārredzama procesa trūkumu un iespējami apstrīdamu saturu saistībā ar Tirdzniecības nolīgumu viltojumu novēršanas jomā (ACTA)
Sākuma datums : 08/03/2010
Zaudē spēku : 09/09/2010
Pieņemts (datums) : 09/09/2010
Pieņemtais teksts : P7_TA(2010)0317 (parakstītāju saraksts ir pieejams, izmantojot saiti pieņemtajā tekstā)
Parakstītāju skaits : 393 - 09/09/2010
Juridisks paziņojums