Schriftelijke verklaringen
5 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Roithová Zuzana"  
Vervallen
PE 520.843v01-00 Or. EN   P7_DCL(2013)0017
Indieners : Monika Beňová,  Vladimír Maňka,  Richard Falbr,  Libor Rouček,  Claude Moraes,  Thijs Berman,  Eduard Kukan,  Zuzana Roithová,  Jiří Maštálka,  Sergej Kozlík,  Bart Staes
86k  47k 
over de bescherming van afnemers van financiële diensten tegen woekerpraktijken
Datum bekendmaking : 07/10/2013
Vervaldatum : 07/01/2014
Aantal ondertekenaars : 78 - 08/01/2014
Vervallen
PE 486.818v01-00 Or. EN   P7_DCL(2012)0018
Indieners : Antonio López-Istúriz White,  Alexander Nuno Pickart Alvaro,  Edit Herczog,  Zuzana Roithová
104k  46k 
ter nagedachtenis aan en uit waardering voor Václav Havel, voormalig president van Tsjecho-Slowakije en de Tsjechische Republiek en verdediger van de mensenrechten
Datum bekendmaking : 17/04/2012
Vervaldatum : 17/07/2012
Aantal ondertekenaars : 141 - 05/07/2012
Vervallen
PE 460.331v01-00 Or. EN   P7_DCL(2011)0008
Indieners : Ioan ENCIU,  Lena Kolarska-Bobińska,  Antonyia Parvanova,  Zuzana Roithová,  Kyriacos Triantaphyllides
110k  47k 
over de toepassing van het wederkerigheidsbeginsel bij visumvrijstellingen met betrekking tot Canada en de Verenigde Staten van Amerika
Datum bekendmaking : 07/03/2011
Vervaldatum : 09/06/2011
Aantal ondertekenaars : 144 - 09/06/2011
Aangenomen
PE 452.961v01-00 Or. EN   P7_DCL(2010)0089
Indieners : Zuzana Roithová,  Alexander Nuno Pickart Alvaro,  Stavros Lambrinidis,  Miroslav Ouzký,  Manfred Weber
103k  46k 
over herstel van wederkerigheid in de visumregeling - solidariteit met de ongelijke status van Tsjechische burgers na de unilaterale invoering van de visumplicht door Canada
Datum bekendmaking : 10/11/2010
Vervaldatum : 10/03/2011
Datum van aanneming : 08/03/2011
Aangenomen tekst : P7_TA(2011)0087 (de lijst van ondertekenaars is toegankelijk via een link in de aangenomen tekst)
Aantal ondertekenaars : 375 - 07/03/2011
Aangenomen
PE 439.564v01-00 Or. EN   P7_DCL(2010)0012
Indieners : Françoise Castex,  Zuzana Roithová,  Alexander Nuno Pickart Alvaro,  Stavros Lambrinidis
102k  47k 
over het gebrek aan een transparante procedure met betrekking tot de handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak (ACTA) en mogelijk ongewenste inhoud daarvan
Datum bekendmaking : 08/03/2010
Vervaldatum : 09/09/2010
Datum van aanneming : 09/09/2010
Aangenomen tekst : P7_TA(2010)0317 (de lijst van ondertekenaars is toegankelijk via een link in de aangenomen tekst)
Aantal ondertekenaars : 393 - 09/09/2010
Juridische mededeling