Písomné vyhlásenia
Výsledky: 5 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Roithová Zuzana"  
Premlčané
PE 520.843v01-00 Or. EN   P7_DCL(2013)0017
Autori : Monika Beňová,  Vladimír Maňka,  Richard Falbr,  Libor Rouček,  Claude Moraes,  Thijs Berman,  Eduard Kukan,  Zuzana Roithová,  Jiří Maštálka,  Sergej Kozlík,  Bart Staes
90k  49k 
o ochrane spotrebiteľov využívajúcich finančné služby pred úžerníctvom
Dátum začatia : 07/10/2013
Platné do : 07/01/2014
Počet signatárov : 78 - 08/01/2014
Premlčané
PE 486.818v01-00 Or. EN   P7_DCL(2012)0018
Autori : Antonio López-Istúriz White,  Alexander Nuno Pickart Alvaro,  Edit Herczog,  Zuzana Roithová
107k  58k 
o uctení si pamiatky Václava Havla (bývalého prezidenta Československa a Českej republiky a obhajcu ľudských práv) a o vyslovení mu uznania
Dátum začatia : 17/04/2012
Platné do : 17/07/2012
Počet signatárov : 141 - 05/07/2012
Premlčané
PE 460.331v01-00 Or. EN   P7_DCL(2011)0008
Autori : Ioan ENCIU,  Lena Kolarska-Bobińska,  Antonyia Parvanova,  Zuzana Roithová,  Kyriacos Triantaphyllides
107k  49k 
o uplatňovaní zásady reciprocity v otázke oslobodenia od vízovej povinnosti vo vzťahu ku Kanade a Spojeným štátom americkým
Dátum začatia : 07/03/2011
Platné do : 09/06/2011
Počet signatárov : 144 - 09/06/2011
Prijaté
PE 452.961v01-00 Or. EN   P7_DCL(2010)0089
Autori : Zuzana Roithová,  Alexander Nuno Pickart Alvaro,  Stavros Lambrinidis,  Miroslav Ouzký,  Manfred Weber
107k  49k 
o obnovení reciprocity v oblasti vízového režimu – solidarita s rozdielnym postavením českých občanov po jednostrannom zavedení víz Kanadou
Dátum začatia : 10/11/2010
Platné do : 10/03/2011
Prijaté (dátum) : 08/03/2011
Prijatý text : P7_TA(2011)0087 (zoznam podpísaných poslancov je prístupný cez odkaz v prijatom texte)
Počet signatárov : 375 - 07/03/2011
Prijaté
PE 439.564v01-00 Or. EN   P7_DCL(2010)0012
Autori : Françoise Castex,  Zuzana Roithová,  Alexander Nuno Pickart Alvaro,  Stavros Lambrinidis
107k  48k 
o nedostatočnej transparentnosti procesu a potenciálne spornom obsahu obchodnej dohody o boji proti falšovaniu (ACTA)
Dátum začatia : 08/03/2010
Platné do : 09/09/2010
Prijaté (dátum) : 09/09/2010
Prijatý text : P7_TA(2010)0317 (zoznam podpísaných poslancov je prístupný cez odkaz v prijatom texte)
Počet signatárov : 393 - 09/09/2010
Právne oznámenie