Pisemne deklaracje
Znaleziono 5 wynik(-i) dla "7 kadencja, Lambrinidis Stavros"  
Wygasła
PE 458.209v01-00 Język oryginału EN   P7_DCL(2011)0006
Autorzy : Françoise Castex,  Jan Philipp Albrecht,  Carlos Coelho,  Stavros Lambrinidis,  Diana Wallis
107k  53k 
w sprawie naruszania podstawowych praw więźniów w Unii Europejskiej
Data otwarcia : 14/02/2011
Termin : 16/05/2011
Liczba sygnatariuszy : 140 - 17/05/2011
Przyjęta
PE 452.961v01-00 Język oryginału EN   P7_DCL(2010)0089
Autorzy : Zuzana Roithová,  Alexander Nuno Pickart Alvaro,  Stavros Lambrinidis,  Miroslav Ouzký,  Manfred Weber
108k  50k 
w sprawie przywrócenia zasady wzajemności w systemie wizowym – solidarność z obywatelami Czech w związku z ich nierównym traktowaniem po jednostronnym wprowadzeniu wiz przez Kanadę
Data otwarcia : 10/11/2010
Termin : 10/03/2011
Przyjęto : 08/03/2011
Tekst przyjęty : P7_TA(2011)0087 (lista sygnatariuszy jest dostępna poprzez link w tekście przyjętym)
Liczba sygnatariuszy : 375 - 07/03/2011
Wygasła
PE 451.899v01-00 Język oryginału EN   P7_DCL(2010)0082
Autorzy : Alexander Nuno Pickart Alvaro,  Carlos Coelho,  Stavros Lambrinidis,  Judith Sargentini,  Rui Tavares
110k  50k 
w sprawie projektu INDECT (inteligentny system informacyjny wspierający obserwację, wyszukiwanie i detekcję dla celów bezpieczeństwa obywateli w środowisku miejskim)
Data otwarcia : 10/11/2010
Termin : 17/02/2011
Liczba sygnatariuszy : 177 - 17/02/2011
Wygasła
PE 439.672v01-00 Język oryginału FR   P7_DCL(2010)0015
Autorzy : Véronique De Keyser,  Kader Arif,  Alejandro Cercas,  Stephen Hughes,  Stavros Lambrinidis
107k  50k 
w sprawie uznania zawodów ratownictwa za zawody niebezpieczne i w sprawie wprowadzenia statutu europejskiego
Data otwarcia : 24/03/2010
Termin : 08/07/2010
Liczba sygnatariuszy : 160 - 08/07/2010
Przyjęta
PE 439.564v01-00 Język oryginału EN   P7_DCL(2010)0012
Autorzy : Françoise Castex,  Zuzana Roithová,  Alexander Nuno Pickart Alvaro,  Stavros Lambrinidis
106k  50k 
w sprawie braku przejrzystego procesu i potencjalnie budzącej zastrzeżenia treści w odniesieniu do umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA)
Data otwarcia : 08/03/2010
Termin : 09/09/2010
Przyjęto : 09/09/2010
Tekst przyjęty : P7_TA(2010)0317 (lista sygnatariuszy jest dostępna poprzez link w tekście przyjętym)
Liczba sygnatariuszy : 393 - 09/09/2010
Informacja prawna