Rakstiskas deklarācijas
Meklēšanas rezultāti: 1 ar "7. parlamentārais sasaukums, Motti Tiziano"  
Pieņemts
PE 440.536v01-00 Oriģinālvaloda IT   P7_DCL(2010)0029
Autori : Tiziano Motti,  Anna Záborská
102k  49k 
par Eiropas Agrā brīdinājuma sistēmas (EABS) izveidi cīņai pret pedofiliem un citiem dzimumnoziedzniekiem
Sākuma datums : 2010-04-19
Zaudē spēku : 2010-09-09
Pieņemts (datums) : 2010-06-23
Pieņemtais teksts : P7_TA(2010)0247 (parakstītāju saraksts ir pieejams, izmantojot saiti pieņemtajā tekstā)
Parakstītāju skaits : 371 - 2010-06-17
Juridisks paziņojums