Schriftelijke verklaringen
1 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Motti Tiziano"  
Aangenomen
PE 440.536v01-00 Or. IT   P7_DCL(2010)0029
Indieners : Tiziano Motti,  Anna Záborská
101k  47k 
over het opzetten van een Europees alarmsysteem (EAS) tegen pedofielen en plegers van seksueel geweld
Datum bekendmaking : 2010-04-19
Vervaldatum : 2010-09-09
Datum van aanneming : 2010-06-23
Aangenomen tekst : P7_TA(2010)0247 (de lijst van ondertekenaars is toegankelijk via een link in de aangenomen tekst)
Aantal ondertekenaars : 371 - 2010-06-17
Juridische mededeling