Pisemne deklaracje
Znaleziono 1 wynik(-i) dla "7 kadencja, Motti Tiziano"  
Przyjęta
PE 440.536v01-00 Język oryginału IT   P7_DCL(2010)0029
Autorzy : Tiziano Motti,  Anna Záborská
105k  49k 
w sprawie utworzenia systemu szybkiego ostrzegania przed pedofilami i osobami molestującymi seksualnie
Data otwarcia : 2010-04-19
Termin : 2010-09-09
Przyjęto : 2010-06-23
Tekst przyjęty : P7_TA(2010)0247 (lista sygnatariuszy jest dostępna poprzez link w tekście przyjętym)
Liczba sygnatariuszy : 371 - 2010-06-17
Informacja prawna