Skriftliga förklaringar
1 träff(ar) för "7:e valperioden, Motti Tiziano"  
Antagen
PE 440.536v01-00 Or. IT   P7_DCL(2010)0029
Författare : Tiziano Motti,  Anna Záborská
103k  47k 
om inrättandet av ett europeiskt system för tidig varning för pedofiler och sexualbrottslingar
Ingiven : 2010-04-19
Frist : 2010-09-09
Datum för antagande : 2010-06-23
Antagen text : P7_TA(2010)0247 (förteckningen över undertecknare är tillgänglig via en länk i den antagna texten)
Antal undertecknare : 371 - 2010-06-17
Rättsligt meddelande