Писмени декларации
1 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Franco Gaston"  
Отпаднала
PE 484.526v01-00 Ор. EN   P7_DCL(2012)0012
Автори : George Sabin Cutaș,  Gaston Franco,  Satu Hassi,  Daciana Octavia Sârbu
109k  48k 
относно обезлесяването в Европейския съюз
Дата на внасяне : 12/03/2012
Срок : 14/06/2012
Брой подписали : 133 - 14/06/2012
Правна информация