Písemná prohlášení
1 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Franco Gaston"  
Nevzato v potaz
PE 484.526v01-00 Or. EN   P7_DCL(2012)0012
Autoři : George Sabin Cutaș,  Gaston Franco,  Satu Hassi,  Daciana Octavia Sârbu
104k  58k 
o odlesňování v Evropské unii
Datum zahájení : 12/03/2012
Platné do : 14/06/2012
Počet signatářů : 133 - 14/06/2012
Právní upozornění