Skriftlige erklæringer
1 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Franco Gaston"  
Bortfaldet
PE 484.526v01-00 Or. EN   P7_DCL(2012)0012
Stillere : George Sabin Cutaș,  Gaston Franco,  Satu Hassi,  Daciana Octavia Sârbu
103k  46k 
om skovrydning i Den Europæiske Union
Åbningsdato : 12/03/2012
Frist : 14/06/2012
Antal underskrifter : 133 - 14/06/2012
Juridisk meddelelse