Kirjalikud deklaratsioonid
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Franco Gaston" kohta leiti 1 vaste(t)  
Kehtivuse kaotanud
PE 484.526v01-00 Või EN   P7_DCL(2012)0012
Autorid : George Sabin Cutaș,  Gaston Franco,  Satu Hassi,  Daciana Octavia Sârbu
100k  46k 
Metsade hävitamine Euroopa Liidus
Algatatud : 12/03/2012
Tähtaeg : 14/06/2012
Allakirjutanute arv : 133 - 14/06/2012
Õigusalane teave