Kirjalliset kannanotot
1 osumaa haulle "7. vaalikausi, Franco Gaston"  
Rauennut
PE 484.526v01-00 Or. EN   P7_DCL(2012)0012
Esittäjät : George Sabin Cutaș,  Gaston Franco,  Satu Hassi,  Daciana Octavia Sârbu
99k  46k 
Euroopan unionin metsäkatoon
Jättämispäivä : 12/03/2012
Raukeamispäivä : 14/06/2012
Allekirjoittajien lukumäärä : 133 - 14/06/2012
Oikeudellinen huomautus