Pisane izjave
1 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Franco Gaston"  
Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).
Lapsed
PE 484.526v01-00 Or. EN   P7_DCL(2012)0012
Authors : George Sabin Cutaș,  Gaston Franco,  Satu Hassi,  Daciana Octavia Sârbu
100k  49k 
on deforestation in the European Union
Date opened : 12/03/2012
Lapse date : 14/06/2012
Number of signatories : 133 - 14/06/2012
Pravna obavijest