Rašytinės deklaracijos
Rezultatas (-ai) "1" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Franco Gaston"  
Nebegalioja
PE 484.526v01-00 Arba EN   P7_DCL(2012)0012
Autoriai : George Sabin Cutaș,  Gaston Franco,  Satu Hassi,  Daciana Octavia Sârbu
102k  49k 
dėl miškų naikinimo Europos Sąjungoje
Pateikimo data : 12/03/2012
Galioja iki : 14/06/2012
Pasirašiusiųjų skaičius : 133 - 14/06/2012
Teisinis pranešimas