Dikjarazzjonijiet bil‑miktub
1 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Franco Gaston"  
Waqgħet
PE 484.526v01-00 Or. EN   P7_DCL(2012)0012
Awturi : George Sabin Cutaș,  Gaston Franco,  Satu Hassi,  Daciana Octavia Sârbu
106k  48k 
dwar id-deforestazzjoni fl-Unjoni Ewropea
Data tal-ftuħ : 12/03/2012
Data ta’ għeluq : 14/06/2012
Numru ta’ firmatarji : 133 - 14/06/2012
Avviż legali