Schriftelijke verklaringen
1 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Franco Gaston"  
Vervallen
PE 484.526v01-00 Or. EN   P7_DCL(2012)0012
Indieners : George Sabin Cutaș,  Gaston Franco,  Satu Hassi,  Daciana Octavia Sârbu
102k  46k 
over ontbossing in de Europese Unie
Datum bekendmaking : 12/03/2012
Vervaldatum : 14/06/2012
Aantal ondertekenaars : 133 - 14/06/2012
Juridische mededeling