Pisemne deklaracje
Znaleziono 1 wynik(-i) dla "7 kadencja, Franco Gaston"  
Wygasła
PE 484.526v01-00 Język oryginału EN   P7_DCL(2012)0012
Autorzy : George Sabin Cutaș,  Gaston Franco,  Satu Hassi,  Daciana Octavia Sârbu
105k  49k 
w sprawie wylesiania w Unii Europejskiej
Data otwarcia : 12/03/2012
Termin : 14/06/2012
Liczba sygnatariuszy : 133 - 14/06/2012
Informacja prawna