Declaraţii scrise
1 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, Franco Gaston"  
Caducă
PE 484.526v01-00 Or. EN   P7_DCL(2012)0012
Autori : George Sabin Cutaș,  Gaston Franco,  Satu Hassi,  Daciana Octavia Sârbu
98k  49k 
privind despăduririle în Uniunea Europeană
Data deschiderii : 12/03/2012
Data limită : 14/06/2012
Numărul de semnatari : 133 - 14/06/2012
Notă juridică