Písomné vyhlásenia
Výsledky: 1 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Franco Gaston"  
Premlčané
PE 484.526v01-00 Or. EN   P7_DCL(2012)0012
Autori : George Sabin Cutaș,  Gaston Franco,  Satu Hassi,  Daciana Octavia Sârbu
106k  58k 
o odlesňovaní v Európskej únii
Dátum začatia : 12/03/2012
Platné do : 14/06/2012
Počet signatárov : 133 - 14/06/2012
Právne oznámenie