Pisne deklaracije
Rezultati: 1 za besede: "7. mandat, Franco Gaston"  
Zastarano
PE 484.526v01-00 Iz. (jezik izvirnika) EN   P7_DCL(2012)0012
Avtorji : George Sabin Cutaș,  Gaston Franco,  Satu Hassi,  Daciana Octavia Sârbu
100k  47k 
o krčenju gozdov v Evropski uniji
Datum predložitve : 12/03/2012
Pretek roka : 14/06/2012
Število podpisnikov : 133 - 14/06/2012
Pravno obvestilo