Skriftliga förklaringar
1 träff(ar) för "7:e valperioden, Franco Gaston"  
Bortfaller
PE 484.526v01-00 Or. EN   P7_DCL(2012)0012
Författare : George Sabin Cutaș,  Gaston Franco,  Satu Hassi,  Daciana Octavia Sârbu
103k  45k 
om avskogning i Europeiska unionen
Ingiven : 12/03/2012
Frist : 14/06/2012
Antal undertecknare : 133 - 14/06/2012
Rättsligt meddelande